Van Mankement tot Talent
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

2020/02/14 | Individueel RekenTraject

2020/02/14 | Individueel RekenTraject
2020/02/14 | Individueel RekenTraject

Individueel traject met zicht op behalen van eindtermen rekenen

€ 121,00
Prijs per deelnemer

 

Velden met een * zijn verplichte velden
Aantal: 
Bestellen

Wanneer? vrijdag 14/02/2020 van 9u15 tot 15u45
Waar? 
Jeugdherberg de Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven. De jeugdherberg ligt aan de achterkant van het station van Leuven en is dus makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken
TIP: Gebruik de KMO-portefeuille en krijg 40% terugbetaald.
Wat voorzien wij? Koffie/thee, water, broodjeslunch
Wat neem je mee? 

 • Een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent
 • Set speelkaarten
 • Een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter);
 • Een schaar
 • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje
 

RekenTrapperS of RTS biedt krachtige modules aan voor leerlingen met nood aan een individueel rekentraject dat uitmondt in een getuigschrift eind basisonderwijs. 

Zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs zijn er kinderen die nood hebben aan extra differentiatie, meer zorg op maat en eigen tempo.
Voor rekenen biedt RTS een orthodidactiek die heel toekomstgericht werkt aan de basisdoelstellingen van het rekenonderwijs. De kinderen leren contextueel rekenen en contextueel rekenmateriaal zoals o.a. de lintmeter, geld, vingers en getalkaarten gebruiken om via rekenend handelen te komen tot denkend rekenen. Zij leren verbanden exploreren via talrijke doe-activiteiten. Ze leren de rekentaal actief vererken via het verwoorden en de peer-tutoring. Ze komen tot inzichtelijk rekenen op eigentempo en op hoog niveau door de verticale opbouw van getalkennis en hoofdrekenen.


In deze studiedag concentreren we ons achtereenvolgens op drie verschillendedoelgroepen. De studiedag geeft een helder zicht op het aanbod voor effectief rekenonderwijs van kinderen met rekenproblemen. De modules van RTS ondersteunen zowel het individuelere aanbod in inclusief onderwijs als het klas aanbod in buitengewoon onderwijs basisaanbod en type 2 en 3.

 • De eerste doelgroep mikt op de jongste kinderen die nood hebben aan een globale aanpak. De doelen zijn het aanleren en verbeteren van een goede werkhouding, het activeren van rekentaalen rekenbegrippen en exploreren van het getalbegrip tot 10. Voor hen heeft RTS een remediëringsreeks die individueel of in kleine groepjes werkt op de verschillende doelen binnen het domein rekenen. Enkele onderdelen kunnen ook eind kleuterklas worden aangeboden bij kleuters met risico op leerachterstand enanderstalige kleuters.
 • De tweede doelgroep mikt op de groep kinderen die nood hebben aan een individuelertraject bij hoofdrekenen en getallenkennis tot 100 en tot 1000. Deze kinderenlopen vast in het traditionele rekenaanbod met splitsingen en brug. RTS biedt effectieve interventiemogelijkheden voor individuele kinderen of voor kleinegroepen. De kinderen krijgen dan een gemengd aanbod. Zij volgen het klastraject voor de domeinen maat en vorm en cijferen.
 • De derde doelgroep mikt op kinderen die globaal voor rekenen dreigen uit te vallen vanaf het vierde leerjaar. RTS heeft een individuele leerlijn voor deze kinderen. Alle domeinen van het rekenen komen aan bod in 6 à 8 modules. Externehulpverleners en ouders kunnen met dit aanbod deel uitmaken van het ondersteunende team dat een individueel traject met zicht op het behalen van de eindtermenmogelijk maakt.

Sabine Hechtermans is rekencoach in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod, ondersteuner in een ondersteuningsnetwerk en medewerker aan RTS.
Zij heeft heel wat relevante ervaring in rekenen en werkt dagelijks met leerlingen met bijzondere noden. Cursisten geven aan een andere kijk te krijgen op wiskunde en zin te hebben om de vele praktische tips en oefeningen ook met hun leerlingen uit te proberen.

Doelgroep:

 • Voor wie zoekt naar een efficiënte aanpak vanrekenproblemen die kinderen leuk vinden.
 • Voor leerkrachten en directies die hetbasisaanbod rekenen in het buitengewoononderwijs willen optimaliseren.
 • Voor directies, zorgcoördinatoren, logo's enremedial teachers die individueel of op klasniveau in het gewoon onderwijs een effectief rekenaanbod willen realiseren voorkinderen met rekenproblemen.

Volg de intensieve reeks 'RekenCoach' als je je wil verdiepen in rekenen en rekenstoornissen en de aanpak ervan.
Ook interessant voor scholen die RTS willen integreren als klasmethode of voor differentiatie.

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.