Vormingen over leerstoornissen en leerproblemen | Eureka Expert

Opleidingen

Eureka Expert heeft een breed aanbod vormingen in het domein van leerstoornissen.

We richten ons tot ouders, leerkrachten en logopedisten.

Eureka Expert biedt:

  • Studiedagen die sterk aansluiten bij de praktijk
    Rond de thema's Didactiek, M-decreet, ASS, Hoogbegaafdheid, ADHD, Leerstoornissen en Vreemde Talen, Rekenstoornissen en meer.
  • Opleidingen in onze methodes:
    'RekenTrapperS' en rekencoach
    'Als Spelling een Kwelling is' en lees- en spellingcoach

De lesgevers zijn actief binnen Eureka Leuven. Ze staan in nauw contact met leerlingen met leerstoornissen. Onze expertise is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op jarenlange ervaring binnen Eureka Onderwijs.

Betaling met KMO-portefeuille

Eureka Expert is erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille. Meer info vind je hier.

Studiedagen

Op onze studiedagen krijg je inzichten en praktijkgerichte tips waarmee je snel aan de slag kan. Of dat nu in de klas, de privépraktijk, de zorgcontext of thuis is.

Studiedag gespreid over 2 dagenSprekerPrijsStartdatum
StudiedagSprekerPrijsStartdatum
VOLZET | RekenTrapperS voor 1, 2 en 3 (groep 3, 4, 5) | Hoofdrekenen met en zonder brug | TURNHOUT | Sabine Hechtermans121.00 euro26 jan '18
RTS workshop | Individueel rekentraject en rekentraject op maat | Lucas Hermans121.00 euro02 feb '18
Breuken, maaltafels en deeltafels | Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS |Sabine Hechtermans121.00 euro02 feb '18
NIEUW! RekenTrapperS in 4, 5 en 6 | getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen | Lucas Hermans121.00 euro05 feb '18
NIEUW! GRATIS Workshop CleverKids | Lucas Hermans0.00 euro28 feb '18
Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie |Astrid Deblock121.00 euro09 mar '18
Dyscalculie en rekenproblemen in het secundair onderwijs |Lucas Hermans121.00 euro09 mar '18
Problemen oplossen met RTS voor 10-14 jarigen en basiseducatie | breuken, procenten, verhoudingen, omtrek, oppervlakte en volume | Lucas Hermans121.00 euro23 mar '18
NIEUW! Gedifferentieerd klasbeleid | UDL met oog voor sterktes en zwaktes van elk kind |Anny Cooreman121.00 euro23 mar '18
NIEUW! Taligheid stimuleren bij kleuters en jonge kinderen - creatieve en bruikbare activiteiten om aan de slag te gaan in jouw klas.Astrid Deblock121.00 euro03 mei '18
NIEUW! Klasvriendelijke strategieën met oog voor differentiatie én voldoende hoge kwaliteit voor elke leerling steunend op de publicaties van Mitchell en Hattie. |Anny Cooreman121.00 euro03 mei '18

Intensieve opleidingen

De opleiding tot rekencoach of lees- en spellingcoach bestaat uit meerdere sessies. Voor de basisopleiding 'rekenen' zijn dat 8 halve dagen, voor de verdiepingsopleiding rekenen 5 halve dagen. De opleiding 'spelling' loopt over 7 halve dagen.

De lesgevers behandelen de methode inhoudelijk en praktijkgericht. Als deelnemer leer je doelgericht kijken naar spelling- of rekenstoornissen. Je verdiept je verder in strategieën om deze problemen aan te pakken.