Veelgestelde vragen over onze werking | Eureka Expert

Veelgestelde vragen

Wat is Eureka Leuven?

Eureka Leuven is een kenniscentrum voor de aanpak en preventie van leerstoornissen. Eureka helpt kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen en leerstoornissen ‘van mankement tot talent’. Zo krijgen ze betere kansen om:
· hun leerstoornissen te compenseren en hun talenten te ontwikkelen
· actief deel te nemen aan de maatschappij
· zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige personen

Wat is Eureka Expert?

Eureka Expert is ontstaan als spin-off van Eureka Onderwijs. De Eureka-school had behoefte aan gericht didactisch materiaal en een aangepaste leeraanpak voor haar leerlingen. Die vraag werd beantwoord door Eureka expert. Zo ontwikkelden we onderwijsmethodes om deze leerlingen te stimuleren en remediëren. Die methodes worden in de vorm gegoten van educatieve uitgaven.

Eureka Expert bundelt de praktijkervaring en kennis over (de aanpak van) leerstoornissen van Eureka. Die deelt ze met alle Vlaamse scholen en met iedereen die met deze problemen te maken heeft.

Wat doet Eureka Expert?

Eureka Expert biedt educatieve producten en diensten voor het basis- en secundair onderwijs. Dit gebeurt via:
• praktijkgerichte studiedagen: over leerstoornissen en diagnostiek, aanpak, coaching en STICORDI-maatregelen
• vormingen over de Eureka methodes: RekenTrapperS en rekencoach | Als spelling een kwelling is en spellingcoach
• publicaties:
• leerboeken en werkboeken voor kinderen, met vernieuwende methodes om hun leerstoornissen te remediëren
• achtergrondinformatie voor leerkrachten, begeleiders, ouders en andere betrokken partijen

Wat is ASKI?

ASKI staat voor ‘Als spelling een kwelling is’. Het is onze eigen spellingmethode. Die hebben we speciaal ontwikkeld voor leerlingen met:
• problemen met spelling
• dyslexie
• dysorthografie

Onze technieken maken spelling toegankelijk voor leerlingen met een achterstand. Het motiveert de begeleiders door de verfrissende manier van werken. Volgende principes liggen aan de basis van ASKI:
• remediërend
• motiverend
• gericht op praktijk
• met meerdere zintuigen
• met structuur

Klik hier voor meer informatie.

Wat is RTS?

RTS staat voor ‘RekenTrapperS’. Het is onze eigen rekenmethode. Die hebben we speciaal ontwikkeld voor leerlingen met:
• problemen met rekenen
• dyscalculie

RekenTrapperS voorkomt en verhelpt problemen en verrijkt de leerling. Het bestaat uit een reeks bundels die frequente struikelblokken bij het rekenen behandelen. De methode is multisensorieel en orthodidactisch. Ze doet de leerling horen, denken, zien, doen en verwoorden. RekenTrapperS gebruikt concrete materialen in een alledaagse context. Onze methode werkt met specifieke technieken:
• getalkaarten
• boven- en onderburen
• tweelingen
• met cirkels

Klik hier voor meer informatie.

Gebruik je ASKI en RTS individueel of klassikaal?

Dat kan allebei. We ontwierpen onze methodes, leerboekjes en werkboekjes voor leerlingen met leerstoornissen. Toch bieden ze ook heel wat voordelen voor kinderen zonder leerproblemen. Een individuele leerling kan ASKI en RTS gebruiken als alternatief of ondersteuning voor de gewone spelling- of rekenaanpak. De volledige klas kan de methodes benutten voor de opbouw, verrijking en remediëring. ASKI en RTS zijn perfect toepasbaar in elke gewone klas. Ze maken inclusief onderwijs met een echte klasinterne differentiatie mogelijk. Door onze methodes kan dit zonder niveauverlaging.

Wat zijn de voordelen van de ASKI- en RTS-methodes?

De resultaten tonen dat onze methodes de leerling bevorderen op meerdere vlakken:
• beter leerresultaat
• meer motivatie en zelfvertrouwen
• beter zelfbeeld

Leerlingen herontdekken het plezier van spellen en rekenen. Ze leren ook intensief werken met compenserende hulpmiddelen zoals een laptop en ondersteunende software.

Onze methodes zijn ook heel leerrijk voor de ouders, coaches en begeleiders. Zij leren kijken naar het totaalbeeld van het kind. Zo kunnen ze de beste aanpak kiezen, geheel op maat van de leerling.

Voor wie is Eureka Expert?

Onze methodes, leerboekjes en werkboekjes zijn ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen en leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADD, ADHD, etc.).

Onze informatieve publicaties, studiedagen en opleidingen zijn bedoeld voor al hun volwassen begeleiders:
• de volledige onderwijssector (leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB, etc.)
• de professionele begeleiders (logopedisten, orthopedagogen, psychologen, etc.)
• ouders van de leerlingen

Wat is het verschil tussen de opleiding tot rekencoach/dyslexiecoach en de studiedagen over RekenTrapperS/Als spelling een kwelling is?

Studiedagen zijn compacte inleidingen op de methodes RTS en ASKI. Onze ervaren sprekers leggen de basisprincipes en het gebruik in de praktijk uit. Dit doen ze via concrete situaties en toepassingen. De deelnemers oefenen zelf met RekenTrapperS of Als spelling een kwelling is. Ze leren deze methodes ook integreren in hun eigen omgeving.

Het doel van deze opleiding is dat de deelnemers ASKI- of RTS-coaches worden. Als coach kunnen ze kinderen versneld remediëren en de problemen compenseren. Bovendien zijn ze in staat om hun collega's deze nieuwe methodes aan te leren. De deelnemers:
• verhogen hun inzicht
• leren hun eigen aanpak inschatten
• oefenen met concrete technieken waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen

De opleiding tot rekencoach of spellingcoach bestaat uit meerdere sessies. Voor de basisopleiding rekenen zijn dat 9 halve dagen. Voor de verdiepingsopleiding rekenen en spelling zijn dat 6 halve dagen.

De lesgevers behandelen de methode inhoudelijk en praktijkgericht. De deelnemers kijken doelgericht naar spelling- of rekenstoornissen. Ze verdiepen zich verder in strategieën om deze problemen aan te pakken.

De deelnemers maken tussentijds een eigen casestudy als eindwerk. Na een positieve evaluatie ontvangen ze het getuigschrift van rekencoach of spellingcoach.

Waar vinden de studiedagen en opleidingen van Eureka Expert plaats?

We gebruiken verschillende locaties in Leuven:
Provinciehuis Vlaams Brabant| Provincieplein 1 | 3000 Leuven
Jeugdherberg De Blauwput | Martelarenlaan 11A | 3010 Kessel-lo
Eureka Onderwijs | Diestsesteenweg 722 | 3010 Kessel-lo

Hoe schrijf ik in?

Inschrijven kan alleen online via deze site. Nadat je ons je inschrijvingsformulier verzendt, krijg je een bevestigingsmail met instructies voor de betaling. Deze automatische e-mail is nog geen bevestiging van de inschrijving. Je inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen en geregistreerd hebben.

Je hebt geen bevestigingsmail ontvangen? Mail dan naar expert@eurekaleuven.be.

Kan ik betalen met een bestelbon?

Ja.

Hoe annuleer ik mijn inschrijving?

Je kan annuleren door te e-mailen naar expert@eurekaleuven.be met vermelding van "annulatie bestelling/inschrijving gevolgd door je factuurnummer (10 cijfers). We aanvaarden geen telefonische annulaties.

Je kan tot 10 werkdagen voor aanvang van de studiedag kosteloos annuleren (- € 15 administratiekosten) . Je plaats mag altijd door een collega worden ingenomen.

Bij laattijdige annulatie betalen we 80% terug bij overmacht door ziekte of ongeval (op basis van een doktersattest). In andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Kan ik mijn kind inschrijven voor vakantiecursussen?

Dat kan via Eureka Onderwijs. Daar vind je ook het aanbod en praktische informatie.

Hoe bestel ik een publicatie?

De volledige publicatielijst vind je door hier te klikken. Wil je een publicatie kopen? Leg ze in je winkelmandje en rond vervolgens de bestelling af. Je kunt onze publicaties ook inkijken op studiedagen.

De bestelde publicaties worden 1 keer per week verzonden.

Gelden er kortingen op jullie producten en diensten?

Ja. We geven korting aan groepen voor studiedagen en opleidingen. Voor onze publicaties zijn er soms ook speciale aanbiedingen voor reeksen of pakketten.

Boeken bestel je online. Klik hier voor een volledig overzicht van onze producten.

Waar vind ik de algemene verkoopsvoorwaarden en info over privacy?

De verkoopsvoorwaarden vind je hier.

De privacyvoorschriften staan hier.