Het aanbod van Eureka Expert

Onze publicaties

Klik hier om je in te schrijven voor onze BBQ of om meer gerechten toe te voegen.

Onze publicaties

Klik hier om naar onze publicatiepagina te gaan.

Onze studiedagen

StudiedagSprekerPrijsStartdatum
CHC-model en handelingsgerichte planningAnny Cooreman109.00 euro09 jan '15
Maal - en deeltafels en inzichtelijk rekenen | Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RTS | VOLZETSabine Hechtermans109.00 euro09 jan '15
Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie en taalproblemen Astrid Deblock109.00 euro15 jan '15
ADIBoeken gebruiken met voorleessoftwareADIBib Eureka60.00 euro20 jan '15
RekenTrapperS voor 1, 2 en 3 (groep 3, 4, 5) | Hoofdrekenen met en zonder brug | TURNHOUTSabine Hechtermans109.00 euro30 jan '15
Lezen en spelling voor leerlingen met dyslexie en taalproblemen Astrid Deblock109.00 euro09 feb '15
Top!Score | Effectief differentiëren en de leerkracht als coach leren leren in de bovenbouw basisonderwijs en onderbouw secundair onderwijs – traject voor schoolteamsEls Smekens119.00 euro11 feb '15
RekenTrappers voor 1, 2, 3 (groep 3, 4, 5) | Maat en vorm - Tafels en tijd | TURNHOUTSabine Hechtermans109.00 euro27 feb '15
Rekentaal stimuleren bij jonge kinderen met taalmoeilijkheden of taalachterstandAnny Cooreman109.00 euro18 mar '15
Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 | Hoofdrekenen met en zonder brugLucas Hermans109.00 euro25 mar '15
De computer en andere handige programma’s gebruiken in een zorgaanbod. Ondersteunend leren leren voor leerlingen met leerstoornissenLucas Hermans109.00 euro03 apr '15
infosessie: RekenTrapperS voor ScholenSabine Hechtermans0.00 euro03 apr '15
Verdieping en terugkomdag RekenTrapperSLucas Hermans109.00 euro06 mei '15
Studiedag gespreid over 2 dagenSprekerPrijsStartdatum

Onze opleidingen