RekenTrapperS 1 | HR Basis | module 4

RekenTrapperS 1 | HR Basis | module 4

Getalkaarten en tweelingen tot 20

Niveau Groep 3 = 1ste leerjaar Vak Rekenen Domein Hoofdrekenen ISBN digitaal:9789462560291
gedrukt:9789462560031
Aantal bladzijden 76 Versie September 2015 Reeks RekenTrapperS


€15,00

In module 4 leren de leerlingen de aangeleerde rekenstrategieën uit vorige modules inzetten om te rekenen tot 20.

Vooreerst gaan ze de telrij tot 20 exploreren. Dit doen ze aan de hand van levensecht materiaal en toepassingen uit de eigen leefwereld.

Daarna ontdekken ze tientallen en eenheden aan de hand van getalkaarten. Ze gebruiken deze getalkaarten om te rekenen tot 20. Automatiseren van het gebruik van deze getalkaarten is in deze fase belangrijk omdat deze strategie het getalbeeld versterkt en ook in hun verdere schoolloopbaan nuttig zal zijn.

In een volgende fase schakelen de leerlingen voordien opgedane kennis in om strategisch te rekenen tot 20. Ze vergelijken getallen tot 20 en herhalen hierbij de symbolen van meer, minder en gelijk aan. Ze rekenen met bovenburen en onderburen. Door hen aan te leren welke strategie ze bij welke oefening kunnen inzetten stijgt het probleemoplossend vermogen.

Ten slotte werken de leerlingen met tweelingsommen tot 20. Hieraan gekoppeld exploreren ze meteen begrippen als even en oneven, de helft en het dubbel en het half uur.

Inhoudstafel

Klik hier voor de inhoudstafel