RekenTrapperS compenseert rekenproblemen | Eureka Expert

Rekenmethode 'RekenTrapperS'


Filosofie

RekenTrapperS is een aangepast rekenaanbod voor leerlingen met leerproblemen en dyscalculie. Het is gericht op preventie, remediëring en verrijking.

Preventie
· leerstoornissen voorzien
· rekeninhouden automatiseren
· denkvaardigheden stimuleren
· rekenproblemen op tijd aanpakken

Remediëring
· achterstanden versneld wegwerken
· nieuwe problemen voorkomen
· compenserende vaardigheden stimuleren

Verrijking
· coaching
· zelfcontrole
· zelfsturend leren

Dit zorgt voor meer vorderingen, motivatie en plezier in het rekenwerk.


Rekenen met RekenTrapperS is PRETTIG

· Plezier | Rekenen wordt leuk voor leerling en begeleider.
· Relevant | De leerling leert bruikbare dingen die het nodig heeft in zijn eigen leven.
· Eenvoudig | De oefeningen zijn eenvoudig opgebouwd, de uitleg blijft simpel en de voorbeelden komen uit het echte leven.
· Taal en tellen | Tellen is altijd het vertrekpunt, indien nodig met hulpmiddelen. Er gaat veel aandacht naar het begrijpen en gebruiken van de rekentaal.
· Toepassen | De boekjes zitten boordevol praktische toepassingen.
· Inzicht | De leerling leert zelf denken, begrijpen, uitleggen en oefenen.
· Geduld | De begeleider werkt rustig en geduldig met de leerling.

jongen_meet_samen_met_vader_Fotor.jpg

Rekenen met RekenTrapperS doe je KOMSA

· Klassikaal of individueel | Individueel dienen de bundels als remediëring of extra oefening. Klassikaal zorgen ze voor opbouw, verrijking en remediëring.
· Op maat | Aanpak en inhoud kunnen verschillen van kind tot kind. De methode leent zich tot maatwerk: elk hoofdstuk kan afzonderlijk aan bod komen. Je kunt ook verschillende bundels van RekenTrapperS tegelijk doorwerken.
· Mondeling eerst, dan schriftelijk | De leerling oefent en herhaalt mondeling. De begeleider bespreekt de fouten en laat het kind meedenken. Pas als de oefening mondeling vlot gaat, volgt het schriftelijke werk. Over het werkboek komt een doorzichtig plastic vel. Daarop kan de leerling met een uitwisbare stift de oefening herhaaldelijk maken.
· Samen | In tandem: begeleider en kind of kinderen in duo.
· Ankers en herhalend | Ankersommen zijn vaste steunpunten om snel en inzichtelijk te rekenen. Herhaling in vaste structuur en vorm bevordert het inzicht in de rekentaal.

Lijst_cijfers_Fotor.jpg


Unieke technieken voor remediëring

RekenTrapperS is een reeks werkbundels die de vaakst voorkomende struikelblokken bij het rekenen behandelt. De methode remedieert zowel horizontaal als verticaal. Horizontaal door een techniek toe te passen op verschillende inhouden binnen hetzelfde schooljaar. Verticaal door een techniek of regel toe te passen op leerstof van een hoger leerjaar.

De methode is multisensorieel en orthodidactisch. Leerlingen horen, denken, zien, doen en verwoorden. RekenTrapperS gebruikt heel wat concrete hulpmiddelen uit het dagelijkse leven:
· geld
· lintmeter
· vingers
· speelkaarten

De methode steunt op een realistische context die verwijst naar het leven van het kind. RekenTrapperS heeft ook specifieke technieken voor handelend rekenen:
· getalkaarten
· bovenburen en onderburen
· tweelingen
· rekenen met cirkels