Bestel onze publicaties | Eureka Expert

Voor scholen en (zorg)leerkrachten werken we met het platform Cleverschool!

Opgelet: Alle bestanden zijn gewatermerkt met de naam van de koper. Bestanden zijn niet bestemd voor verspreiding in je school, klas of praktijk. Wil je een kopieerlicentie ga dan naar Cleverschool .
Bij misbruik zijn er juridische en financiële gevolgen voor de koper.

Werkboeken en handboeken

Eureka heeft een hele set van educatieve werkboeken ontwikkeld. Daar kan je zowel thuis als in de klas gemakkelijk mee aan de slag. Hieronder vind je alle boeken. Klik links op een leerjaar of thema om een selectie te verkrijgen.

Kies hier uit onze publicatielijst.

Innovatieve methodes ontwikkeld in Eureka Onderwijs

Binnen Eureka hebben we de voorbije jaren effectieve en efficiënte leermaterialen ontwikkeld voor rekenen 'RekentrapperS' en voor spelling 'Als Spelling een Kwelling is'.

Met deze werkboeken kan je als ouder of leerkracht snel aan de slag. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe jij je kind of leerling kan coachen.

Ook voor Nederlands, Frans, vreemde talen en Wiskunde hebben we innovatieve en ervaringsgerichte werkboeken ontwikkeld. Die kan je hier vinden.

'RekenTrapperS'

Rekenproblemen en rekenstoornissen zorgen voor opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde. Dit leidt vaak tot frustratie, faalangst of een afkeer van cijfers en tellen. Toch hebben we deze vaardigheden dagelijks nodig.

De rekenorthodidactiek van Eureka wil rekenproblemen voorkomen. Zo willen we kinderen weer plezier geven bij het rekenen. Onze methode groeide uit meer dan 20 jaar praktijkervaring in Eureka Onderwijs.

Meer info over 'RekenTrapperS

'Als Spelling een Kwelling is'

Lezen en schrijven zijn vaardigheden die de basis vormen van het onderwijs. Leerlingen met lees- of schrijfproblemen hebben dan ook vaak veel moeite op school.

De spellingsmethode 'Als spelling een kwelling is' werd ontwikkeld in onze Eureka-school. De leerlingen met leerproblemen én hun ouders waren erg enthousiast over deze methode. Over de jaren heen hebben we deze methode verder geoptimaliseerd en aangevuld met nieuwe inzichten.

Meer info over 'Als Spelling een Kwelling is'