Van Mankement tot Talent
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Rekencoach 456

Rekencoach 456
Rekencoach 456

Rekencoach 456 Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijgt 40% terugbetaald. Wanneer? 8 Sessies telkens van 13:15 tot 16:15 27 september = startdag 11 en 25 oktober 29 november 13 december 17 jan...

€ 985,00
Prijs per deelnemer

Voorraad : 17

Velden met een * zijn verplichte velden
Aantal: 
Bestellen

Rekencoach 456

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijgt 40% terugbetaald.

Wanneer? 8 Sessies telkens van 13:15 tot 16:15

27 september = startdag
11 en 25 oktober
29 november
13 december

17 januari
7 februari
13 maart
24 april = terugkomdag

Wat?

Inleiding op de methode RekenTrapperS

De methode 'RekenTrapperS/CleverMath' vormt het uitgangspunt van de training. Je oefent om kinderen met rekenproblemen versneld te remediëren en te leren compenseren.
Op het programma
Kennismaking, leerstijl en denkstijl, eerste verkenning van rekenproblemen en rekenstoornissen aan de hand van de dossiers
Theoretische achtergrond bij rekenproblemen en rekenstoornissen en verkenning van het  materiaal bij RekenTrapperS.


1° Doelgericht kijken naar rekenproblemen en rekenstoornissen
Als rekencoach leer je kijken naar een kind met rekenproblemen en rekenstoornissen. Je leert handelingsgericht denken vanuit een totaalbeeld van het kind. Je kan beter voorspellen welke interventies nuttig zijn. Je leert kijken naar handboeken en werkboeken zodat je hiaten tijdig ondervangt.

2° Rekenstrategieën en rekenopbouw uitdiepen
Je krijgt inzicht in de basisfilosofie van het rekenen met de methode RekenTrapperS/CleverMath. Je leert meteen ook inzichtelijker omgaan met de rekeninhouden en de opeenvolgende fases. In deze opleiding concentreren we ons voornamelijk op het rekenen van het 3de leerjaar tot en met het 6de leerjaar. We zoomen voornamelijk in op breuken, decimalen, procenten, omzettingen, probleemoplossend leren en maat & vorm.

Je leert een goede beginsituatieanalyse maken en aan de hand daarvan een doordacht handelingsplan opstellen en uitvoeren.
4° RekenTrapperS als individueel leertraject
Voor leerlingen die het in de bovenbouw erg moeilijk krijgen/hebben voor rekenen, kan je in RekenTrapperS een individueel leertraject  uitbouwen. We geven je hier de visie en krachtlijnen voor mee in deze opleiding.
5° NIEUW CleverKids & CleverSchool
6° Motivatie voor rekenen bij het kind, jezelf en je collega's versterken
RekenTrapperS heeft een sterk motiverend effect op kinderen. Ze vinden rekenen plots veel leuker. Ze bouwen een sterker inzicht op. Als rekencoach merk je al snel hoe je zelf ook gemotiveerder en dynamischer omgaat met de kinderen in de rekensessies.

7° Collega's coachen bij het gebruik van specifieke technieken van RekenTrapperS
Je leert hoe je de methodieken van RekenTrapperS/CleverMath overbrengt naar je collega's en naar ouders. Je begeleidt het vernieuwingsproces in je school.

Portfolio
Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen:
  • een verslag met probleembeschrijving van een zorgenkind;
  • een beschrijving van het begeleidingstraject dat je met een zorgenkind doorlopen hebt dit jaar en de links met RekenTrapperS
  • een verwerking van de theorie uit 'Rekenen Remediëren! Droom of haalbare kaart?' aan de hand van enkele vragen;
  • een kritische beschouwing van de rekenmethode die je zorgenkind gebruikt met analyse van sterke en zwakke kanten;
  • een beschrijving van een actie in verband met de overdracht van RekenTrapperS en je inzichten uit de cursus naar andere collega's toe.
We schatten dat je tussen de sessies in telkens één à twee uren hieraan zal werken. We verwachten het definitieve eindwerk een maand na de laatste sessie. Bij het indienen en een positieve evaluatie ervan krijg je het attest Rekencoach.
Op het einde van de opleiding ontvangen alle deelnemers die de portfolio volledig indienen een getuigschrift.


Verdiepingsopleiding rekencoach
Om de twee jaar richten we een verdiepingsopleiding in. Deze verdieping is een vervolg op één van de twee basisopleidingen. Je volgt dus steeds één van de twee basisopleidingen (basisopleiding rekencoach 123 of basisopleiding rekencoach 456). Daarna kan je ervoor kiezen om ook de verdieping te volgen.

In de verdiepingsopleiding gaan we dieper in op enkele centrale thema’s:
1° Welzijn
We bekijken het rekenen vanuit verschillende invalshoeken. We kijken onder andere vanuit de welzijnsfactoren volgens het ABC model. Voor ons is dit zeker een centraal thema.
2° Coachend leren
Wij geloven zeer sterk in coachend leren. Dit is niet hetzelfde als “onderwijzen” of “doceren”. We leren je in deze opleiding hoe je als coach tussen de leerlingen kan staan en hen sterk kan stimuleren in hun leerproces.
3° Effectieve leerstrategieën
We willen je onderdompelen in de wetenschappelijke evidentie voor RekenTrapperS. RekenTrapperS hanteert zeer geïntegreerd heel wat effectieve leerstrategieën. Deze visie verklaren we graag.
Portfolio
Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen:
  • een beschrijving van een actie in verband met de overdracht van RekenTrapperS en je inzichten uit de cursus naar andere collega's toe.

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.